پاشلک به هریک از تقریباً ۲۰ گونه پرندگان آبچری که در سه سردهٔ Coenocorypha ، Gallinago و Lymnocryptes قرار دارند و از خانوادهٔ آبچلیکیان می‌باشند گفته می‌شود. مشخصهٔ این پرندگان منقاری بلند و باریک است که به کمک آن در زمین‌های گلی به دنبال بی‌مهرگان می‌گردند و و پرهایی نقشدار که استتار خوبی را برای آنان فراهم می‌آورد.

پاشلک‌های Gallinago دارای پراکندگی جهانی هستند، پاشلک‌های کوچک محدود به آسیا و اروپا هستند و پاشلک‌های Coenocorypha را می‌توان تنها در نیوزیلند پیدا کرد.

گونه‌ها

Gallinago
 • پاشلک تک‌زی، Gallinago solitaria
 • پاشلک ژاپنی، Gallinago hardwickii
 • پاشلک جنگلی، Gallinago nemoricola
 • پاشلک دم‌دراز، Gallinago stenura
 • پاشلک چینی، Gallinago megala
 • پاشلک آفریقایی، Gallinago nigripennis
 • پاشلک ماداگاسکار، Gallinago macrodactyla
 • پاشلک بزرگ، Gallinago media
 • پاشلک معمولی، Gallinago gallinago
 • پاشلک ویلسن، Gallinago delicata
 • پاشلک آمریکای جنوبی، Gallinago paraguaiae
 • پاشلک اشرافی، Gallinago nobilis
 • پاشلک غول‌پیکر، Gallinago undulata
 • پاشلک فوئگوایی،Gallinago stricklandii
 • پاشلک آندی، Gallinago jamesoni
 • پاشلک شاهی، Gallinago imperialis
Coenocorypha
 • پاشلک جزیره چاتهام، Coenocorypha pusilla
 • پاشلک نیوزیلندی، Coenocorypha (aucklandica) aucklandica
 • پاشلک جزیره شمالی Coenocorypha (aucklandica) barrierensis (منقرض شده)
 • پاشلک جزیره اسنرز، Coenocorypha (aucklandica) huegeli
 • پاشلک جزیره جنوبی، Coenocorypha (aucklandica) iredalei (منقرض شده)
 • پاشلک جزیره آنتیپود، Coenocorypha (aucklandica) meinertzhagenae
 • پاشلک فوربس، Coenocorypha chathamica (منقرض شده)
 • پاشلک جزیره کمپبل، Coenocorypha Campbell
 • پاشلک ویتی لوو Coenocorypha miratropica (منقرض شده)
 • پاشلک کالدونیایی (منقرض شده)
 • پاشلک نورفولک (منقرض شده)
Lymnocryptes
 • پاشلک کوچک، Lymnocryptes minimus