پپت (به لاتین: Anthus) نام سرده‌ای از گنجشک‌سانان کوچک است که دمی متوسط تا بلند دارند. این سرده همچنین دارای بیش از ۳۶ گونه‌است. این پرندگان همراه با دم‌جنبانک‌ها و پنجه‌بلندها خانوادهٔ دم‌جنبانکیان را تشکیل می‌دهند.

مشخصات

پپت‌ها جثه‌ای به‌نسبت کوچک و باریک دارند، دمشان بلند است و منقارشان راسته و نوک‌تیز می‌باشد. پرهایشان ترکیبی از رنگ‌های شنی، زرد و سفید با رگه‌هایی قهوه‌ایست که در برخی از گونه‌ها با رگه‌های قرمز نیز همراه است. قسمت زیرین بدن پپیت‌ها همیشه روشنتر از دیگر قسمت‌هاست و این پرندگان دارای خط ابرویی روشن نیز می‌باشند.

پپت‌ها حشره‌خوار هستند، بر روی زمین لانه می‌سازند و پس از جفت‌گیری تا ۶ تخم خال‌دار می‌گذارند.

گونه‌ها

 • پپت پادراز Anthus richardi
 • پپت پدی‌فیلد Anthus rufulus
 • پپت آفریقایی Anthus cinnamomeus
 • پپت استرالزیایی Anthus novaeseelandiae
 • پپت دشتی Anthus leucophrys
 • پپت نخودی Anthus vaalensis
 • پپت پنجه‌بلند Anthus pallidiventris
 • پپت مالیندی Anthus melindae
 • پپت کیمبرلی Anthus pseudosimilis
 • پپت خاکی Anthus campestris
 • پپت بلیث Anthus godlewskii
 • پپت برتلوت Anthus berthelotii
 • پپت نوک‌دراز Anthus similis
 • پپت جکسون Anthus latistratus
 • پپت دم‌کوتاه Anthus brachyurus
 • پپت کوچک Anthus caffer
 • پپت درختی Anthus trivialis
 • پپت نیلگیری Anthus nilghiriensis
 • پپت پشت بلوطی Anthus hodgsoni
 • پپت پکورا Anthus gustavi
 • پپت صحرایی Anthus pratensis
 • پپت گلوسرخ Anthus cervinus
 • پپت گلگون Anthus roseatus
 • پپت تالابی Anthus spinoletta
 • پپت صخره‌ای Anthus petrosus
 • پپت تالابی پاقهوه‌ای Anthus rubescens
 • پپت سینه‌زرد Anthus chloris
 • پپت دم‌دراز Anthus longicaudatus
 • پپت کوهی Anthus hoeschi
 • پپت اسپراگ Anthus spragueii
 • پپت نوک‌کوتاه Anthus furcatus
 • پپت هلمر Anthus hellmayri
 • پپت زرد Anthus lutescens
 • پپت چاکو Anthus chacoensis
 • پپت کورندرا Anthus correndera
 • پپت سینه‌اخرایی Anthus nattereri
 • پپت پارامو Anthus bogotensis
 • پپت جورجیای جنوبی Anthus antarcticus
 • پپت گینه نو Anthus gutturalis
 • پپت سوکوکه Anthus sokokensis
 • پپت کاکل‌زرد Anthus crenatus
 • پپت راه‌راه Anthus lineiventris

جوجه‌های پپت استرالزیایی

پپت صحرایی